Blok textu: Združenie nadšencov rekreačnej a rodinnej cykloturistiky

Projekt cyklotrasa Bebrava

Umiestnenie projektu

Trenčiansky a Nitriansky kraj, okresy Topoľčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou.

Trasa bude prechádzať cez-popri nasledovných obcí

Trenčiansky kraj – Livinské Opatovce, (Borčany, Livina), Rybany, Dolné Naštice, Biskupice, Bánovce nad Bebravou, Dežerice, Podlužany, Timoradza, Krásna Ves, Slatinka nad Bebravou,  Slatina nad Bebravou, (Šípkov, Čierna Lehota)

Nitriansky kraj – Práznovce, Krušovce, Horné Chlebany, Rajčany

 

Cieľ projektu

 

a., Zvýšiť návštevnosť - prilákať turistov zo zahraničia (ČR) a zo SR  do vnútrozemia nášho regiónu.

b.,  Dať impulz cykloturizmu vo vnútrozemí nášho regiónu.

c.,  Zlepšiť turistickú infraštruktúru v regióne

d., Zlepšiť podnikateľské prostredie, umožniť malým a stredným podnikateľom rozšíriť a skvalitniť ich ponuku/produkty, podporiť skupiny, malé série projektov rozvíjajúcich turistické produkty v obciach.

e., Vytvorenie potenciálu pre ďalší rozvoj cestovného ruchu v regióne, prepojiť už existujúce

     neoficiálne a neznačené cyklotrasy po cestách 3-ej triedy ako napríklad z Bánoviec nad Bebravou do Uhrovca (rodisko Ľ. Štúra a A. Dubčeka), s možnosťou pokračovania do Uhrovského Podhradia (zrúcanina Uhrovského hradu), alebo na Jankov Vŕšok odkiaľ sa dá pokračovať do Dolných Vesteníc, kadiaľ vedie cyklotrasa do Bojníc..

     Časť navrhovanej cyklotrasy  od Bánoviec nad Bebravou k prameňu vedie územím pod Strážovskými vrchmi neďaleko Považského Inovca, kde existuje veľmi veľký potenciál pre možnosti rozvoja MTB cykloturistiky.

f., Nabádať obyvateľov k zdravému a športovému životnému štýlu.

INFORMÁCIE O PROJEKTE (hrubé predstavenie projektu)

z Práznoviec až po prameň Bebravy
Blok textu:
BlueBoard.cz
Cyklotrasa Bebrava | Vytvorte si svoju vizitku