Blok textu: Združenie nadšencov rekreačnej a rodinnej cykloturistiky

DISKUSIA

Kontakt:

z Práznoviec až po prameň Bebravy

ODKAZY PRE ČITATEĽOV

Do textového pola napíšte svoje námety a odkazy, ktoré by ste chceli odkázať pre spolučitateľov tejto webovej stránky  

Zopár inšpiratívnych otázok:

Myslíte si že cyklotrasa povedľa rieky BEBRAVA je dobrý nápad ?

Využívali by ste túto cyklotrasu ?

Zaujíma Vás čo sa v tomto regióne robí pre cykloturistiku ?

Mali by ste záujem stať sa členom cyklozdruženia BEBRAVA ?

Máte nápad (námet) na cykloturistické podujatie v  v našom regióne ?

Čo podľa Vás chýba nášmu regiómu na jeho väčší rozvoj v oblasti turizmu ?

 

  

 

 

Poznámky: podnety, námety a odkazy pre tvorcov a prevádzkovateľov stránky píšte na doleuvedenú e-mailovú adresu !   cyklotrasabebrava@gmail.com

Blok textu:
BlueBoard.cz
BlueBoard.cz
Cyklotrasa Bebrava | Vytvorte si svoju vizitku