Blok textu: Združenie nadšencov rekreačnej a rodinnej cykloturistiky

Ako sa relatívne bezpečne a asi aj najkrajšou cestou dá bicyklom prejsť z Topoľčian do Bánoviec n/B. ?

Z Topoľčian po ceste č. 64 smerom na Partizánske.

(Keďže Topoľčany sú už prakticky spojené s Krušovcami, Krušovce s Chlebanmi a Chlebany s Rajčanmi, premávka je brzdená rýchlosťou 50 km/h, a pri pomerne dostatočnej krajnici sa bicyklista cíti pomerne bezpečne.)

V obci Rajčany pri železiarstve ktoré je vpravo za pohostinstvom za malým mostom je treba odbočiť doľava a povedľa cintorína vedie pekná asfaltová cesta (zo zákazom prejazdu) na tvz. “MECHOVIČKU” (až po smetisko nad Chudou Lehotou).

Cca v 2/3 cesty je v pravo do kopčeka odbočka na panelovú cestu, ktorá za kopčekom končí v obci Livinské Opatovce na námestíčku pri cintoríne. Ďalej trasa pokračuje obcou dolu brehom a treba odbočiť na druhej odbočke do ľava (vpravo sa nachádza miestne detské ihrisko a tenisový kurt), kde cca po 250 m treba prejsť cez most nad miestny potôčik k miestnemu futbalovému ihrisku odkiaľ vedie poľná cesta do obce Borčany.

! Netreba ísť až do Borčan, ale na okraji obce sa cesta rozdvojuje a po ceste smerom vpravo do kopčeka sa plynule napojí na cestu III. triedy smerom do Rybian.!     Za kopcom cca 700 m pre Rybanmi treba odbočiť v ľavo do obce Pečeňany (pri hnojisku).

V Pečeňanoch sa treba rozhodnúť ako ďalej pokračovať v ceste.

1. po ceste až do obce Dolné Naštice, odkiaľ po odbočení vľavo ďalej až do Bánoviec nad Bebravou po ceste /592/. (táto cesta je pomerne frekventovaná a bez krajnice, preto treba byť opatrný).

2. za cintorínom (oproti sa nachádza miestny kostol) odbočiť do ľava na poľnú cestu, ktorá vedie až nad obec Othánky a na horizonte na konci poľnej cesty je potrebné odbočiť do prava na cestu III. triedy Halačovce - Bánovce nad Bebravou, ktorej sa zbehne 8% klesaním do obce Veľké Chlievany.

Tu si treba vybrať: pokračovať cez Biskupice do Bánoviec n.B., alebo cca za pohostinstvom odbočiť do ľava smer Dvorec a za kamenným mostom vo Dvorci oproti pohostinstvu (Kaštieľ) odbočiť v pravo na Malé Chlievany a Bánovce nad Bebravou.

V Bánovciach treba prejsť smerom na Trenčín, buď po ceste I. triedy č.50, alebo cez mesto a sídlisko Dubnička, (od M.Chlievan cez Dolné Ozorovce) do Horných Ozoroviec, kde je odbočka smer Podlužany, ďalej po ceste III.triedy okolo riečky Bebravy cez obce Timoradza, Krásna nová Ves, Slatinka n.B., Slatina n.B. Šišov až do obce Čierná Lehota, kde Bebrava pramení.

Prostredie od Podlužian je čarovné a bližšie k prameňu Bebravy až rozprávkové.

                          

 

        

Topoľčany—Bánovce n/B (neznačená trasa)

Odkaz na mapu trasy (GPX):  

                                                           

z Práznoviec až po prameň Bebravy
Blok textu:
BlueBoard.cz
Cyklotrasa Bebrava | Vytvorte si svoju vizitku